2008/625/EK: EK–Turcijas Asociācijas Padomes Lēmums Nr. 1/2007 ( 2007. gada 25. jūnijs ), ar ko groza pārstrādātu lauksaimniecības produktu koncesijas, uz kurām attiecas EK–Turcijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/95 par muitas savienības pēdējā posma īstenošanu un EK–Turcijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/97 par noteikumiem, ko piemēro dažiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1/97