Lieta C-231/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā ( Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Oy AA (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Nodokļu tiesību akti ienākuma nodokļa jomā — Iespēja atskaitīt summas, kas ir pārskaitītas līdzekļu pārskaitījuma sabiedrību grupas ietvaros — Pārskaitījuma saņēmējas sabiedrības juridiskās adreses esamības pienākums attiecīgajā dalībvalstī)