Komisijas Regula (EK) Nr. 970/2007 (2007. gada 17. augusts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1184/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautisko tiesību aktus konfliktā Darfūras reģionā Sudānā