Padomes Kopējā nostāja 2007/448/KĀDP ( 2007. gada 28. jūnijs ), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un ar ko atceļ Kopējās nostājas 2006/380/KĀDP un 2006/1011/KĀDP