Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Opbygningen af det indre marked for gas og elektricitet [SEK(2008) 460]