Padomes Regula (EEK) Nr. 2204/90 ( 1990. gada 24. jūlijs ), ar ko paredz papildu vispārīgus noteikumus piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai attiecībā uz sieru