Lieta T-148/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 22. maija rīkojums — Marie Claire /ITSB- Marie Claire Album ( MARIE CLAIRE )