Rakstisks jautājums E-4242/07 iesniedza Marco Rizzo (GUE/NGL) Komisijai. Akciju tirgus krīze