Mål C-264/06: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 april 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 16.3 – Kompensation och assistans till passagerare – Nödvändiga åtgärder)