Sprawa C-264/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuł 16 ust. 3 — Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów — Niezbędne przepisy)