Comunicare a Comisiei către Parlamentul european în temeiul articolului 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE privind poziţia comună a Consiliului referitoare la adoptarea unei propuneri de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru