Rakstisks jautājums P-3875/09 iesniedza Edit Bauer (PPE) Komisijai. Mazākumtautības valodas lietošanas ierobežojums kādā dalībvalstī