Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (il-Ħames Awla Estiża) tad-9 ta' Settembru 2009.