Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 9.septembrī.