Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 9.septembrī.#Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava un Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju.#Valsts atbalsts - Nodokļu priekšrocības, kuras piešķīrusi dalībvalsts teritoriālā vienība - Nodokļa atlaide 45 % apmērā no ieguldījumu summas - Lēmumi, ar kuriem valsts atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums atgūt piešķirto atbalstu - Profesionāla apvienība - Pieņemamība - Jauna atbalsta vai pastāvoša atbalsta kvalificēšana - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips - Tiesiskās drošības princips - Samērīguma princips.#Lietas T-227/01 līdz T-229/01, T-265/01, T-266/01 un T-270/01. Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 9.septembrī.