Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Makao īpašās pārvaldes apgabals. 2007. gada ziņojums