Rakstisks jautājums E-0132/08 iesniedza Andreas Mölzer (NI) Komisijai. Latīņamerika