Rakstisks jautājums E-3660/09 iesniedza Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Nežēlība pret zirgiem Rumānijā