TITJUR Acegas/Komisija Pirmās instances tiesas spriedums (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 11.jūnijā. # Acegas-APS SpA pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Valsts atbalsts - Tāda atbalsta shēma, ko Itālijas iestādes piešķīrušas noteiktiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem atbrīvojumu no nodokļiem un aizdevumu ar izdevīgāku procentu likmi formā - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu - Prasība atcelt tiesību aktu - Individuālas skaršanas neesamība - Nepieņemamība. # Lieta T-309/02.