Rakstisks jautājums E-3894/09 iesniedza Kriton Arsenis (S&D) Komisijai. Termes līča piesārņošana