Rakstisks jautājums E-6337/09 iesniedza Timo Soini (EFD) Komisijai. Dalībvalstu atšķirīgo apstākļu ievērošana kopējā zivsaimniecības politikā (KZP)