Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4486 — Leitner/Strabag/Nordpark) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ