Rakstisks jautājums E-5910/08 iesniedza Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Atbalsts Margueira (Almada) bijušās kuģubūvētavas renovācijai