Rakstisks jautājums E-6981/08 iesniedza Caroline Lucas (Verts/ALE) Padomei. Ārpus sprosta dētas jēlas olas