Mål T-622/14: Talan väckt den 15 augusti 2014 – Lauritzen Holding mot harmoniseringsbyrån – IC Companys (IWEAR)