Sprawa T-622/14: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2014 r. – Lauritzen Holding przeciwko OHIM – IC Companys (IWEAR)