Lieta T-46/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 30. janvāra spriedums — Komisija/ Environmental Management Consultants (Šķīrējtiesas klauzula — Avansa atmaksa — Nokavējuma procenti — Pārkāpuma procedūra)