Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par situāciju Tuvajos un Vidējos Austrumos