Rakstisks jautājums E-2663/07 iesniedza Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) Komisijai. Tūkstošgades attīstības mērķi, 3. un 5. mērķis