Komisijas Regula (EK) Nr. 605/2009 ( 2009. gada 9. jūlijs ), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008