Komisijas Regula (EK) Nr. 1001/2007 ( 2007. gada 29. augusts ), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 800/1999 un (EK) Nr. 2090/2002 par pārbaudēm saistībā ar eksporta kompensācijām par lauksaimniecības produktiem