Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko nosaka pirmos reģionus Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības sākšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 8542)