Rakstisks jautājums E-4023/08 iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) Komisijai. Latīņamerikas valstu kritika par direktīvu saistībā ar trešo valstu pilsoņu atgriešanos (COM(2005)0391)