Rakstisks jautājums E-0799/07 iesniedza Ingeborg Gräßle (PPE-DE) Komisijai. Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam