Komisijas Regula (EK) Nr. 581/2004 (2004. gada 26. marts), ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu