EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 58/2007 ( 2007. gada 8. jūnijs ), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)