Az Európai Parlament és a Tanács 2009/20/EK irányelve ( 2009. április 23.) a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)