Rakstisks jautājums E-6438/07 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Direktīvas 2004/23/EK transponēšana Grieķijas tiesību aktos