Komisijas Regula (EK) Nr. 1309/2008 ( 2008. gada 19. decembris ), ar ko 2009. zvejas gadam nosaka Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem