Komission asetus (EY) N:o 1017/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008 , asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä lokakuuta 2008 seitsemän ensimmäisen päivän kuluessa haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä