Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1017/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008 , όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις επτά πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2008 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που άνοιξαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το κρέας πουλερικών