Tiesas spriedums (virspalāta) 2005. gada 8.novembrī.#Götz Leffler pret Berlin Chemie AG.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Hoge Raad der Nederlanden - Nīderlande.#Tiesu sadarbība civillietās - Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšana - Tiesību akta tulkojuma trūkums - Sekas.#Lieta C-443/03. Tiesas spriedums (virspalāta) 2005. gada 8.novembrī.