Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē