Komisijas Regula (EEK) Nr. 3417/88 (1988. gada 31. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā.