Uredba Komisije (ES) št. 968/2007 z dne 17. avgusta 2007 o prispevku Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za vinsko leto 2007/2008