Nařízení Komise (ES) č. 968/2007 ze dne 17. srpna 2007 , pokud jde o příspěvek Společenství na náklady restrukturalizace a přeměny vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro hospodářský rok 2007/08