Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 298, 2008