Ģenerāladvokāta Mayras secinājumi, sniegti 1979. gada 6.decembrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde - Tiesību aktu tuvināšana. # Lieta 93/79. TITJUR Komisija/Itālija