Rakstisks jautājums E-1393/08 iesniedza Cristiana Muscardini (UEN) Komisijai. Elektrošoka kaitīgums