Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2008. gada 22. aprīlis ) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas akadēmijas 2006. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu